Tỉnh Wakayama Japan và những con đường hành hương nổi tiếng

Tỉnh Wakayama Japan và những con đường hành hương nổi tiếng

Địa danh tại Nhật Bản – Tỉnh Wakayama là một trong 47 tỉnh của xứ sở mặt trời mọc. Tỉnh Wakayama Japan nổi tiếng với những con đường hành hương và các khu onsen được công nhận là di sản thế giới. Ngoài ra, Wakayama còn có nhiều đền thờ và chùa chiền cùng thành...