Tỉnh Shizuoka Japan – vùng đất nổi tiếng với núi Phú Sĩ và wasabi

Tỉnh Shizuoka Japan – vùng đất nổi tiếng với núi Phú Sĩ và wasabi

Địa danh ở Nhật Bản – Tỉnh Shizuoka là một trong 47 tỉnh của đất nước mặt trời mọc. Tỉnh Shizuoka Japan là vùng đất nổi tiếng với núi Phú Sĩ và wasabi. Có bạn chắc sẽ thắc mắc vì từng biết núi Phú Sĩ nằm ở tỉnh Yamanashi phải không, thực ra ngọn núi...