Tỉnh Shimane Japan – nơi thần linh tụ họp

Tỉnh Shimane Japan – nơi thần linh tụ họp

Địa danh nổi tiếng ở Nhật Bản – Tỉnh Shimane là một trong 47 tỉnh của Nhật và được biết đến là nơi có thần trong tháng vô thần ở Nhật Bản. Truyền thuyết kể rằng, vào tháng 10 âm lịch Nhật Bản gọi là tháng vô thần. Thời gian đó, các vị thần đều...