Tỉnh Saga Japan – lò gốm và những onsen tuyệt vời

Tỉnh Saga Japan – lò gốm và những onsen tuyệt vời

Điểm đến ở Nhật Bản – Tỉnh Saga là một trong 47 tỉnh của Nhật thuộc khu vực Kyushu. Tỉnh Saga Japan là nơi có nhiều suối nước nóng tuyệt vời và những lò gốm truyền thống độc đáo. Saga có đền thờ ông tổ nghề gốm Yi Sam Pyeong đến từ Triều Tiên. Theo nhiều ghi...