Tỉnh Osaka Japan – nhà bếp của Nhật Bản

Tỉnh Osaka Japan – nhà bếp của Nhật Bản

Địa danh tại Nhật – Tỉnh Osaka là một trong 47 tỉnh của Nhật Bản. Tỉnh Osaka Japan nổi tiếng là trung tâm ẩm thực của Nhật Bản được ví như “nhà bếp của thiên hạ”. Nói vậy có thể thấy rằng Osaka chính là kinh đô ẩm thực của Nhật Bản và nếu bạn...