Tỉnh Okinawa Japan – thiên đường biển đảo

Tỉnh Okinawa Japan – thiên đường biển đảo

Danh lam thắng cảnh ở Nhật Bản – Tỉnh Okinawa là một trong các tỉnh của nước Nhật nằm ở phía cực Nam của Japan thuộc Kyushu. Tỉnh Okinawa Japan gồm rất nhiều đảo hợp thành nên việc phát triển kinh tế từ các ngành công nghiệp là khá khó khăn nhưng lại được ưu...