Tỉnh Nara Japan – cố đô của Nhật Bản

Tỉnh Nara Japan – cố đô của Nhật Bản

Địa danh tại Nhật – Tỉnh Nara là một trong 47 tỉnh của đất nước Nhật Bản. Tỉnh Nara Japan là tỉnh từng được chọn làm kinh đô của Nhật Bản vào năm 710. Đến nay, Nara vẫn còn lưu giữ lại rất nhiều kiến trúc của cố đô xưa và rất nhiều trong số đó...