Tỉnh Nagasaki Japan – cảng biển quan trọng của Nhật Bản

Tỉnh Nagasaki Japan – cảng biển quan trọng của Nhật Bản

Điểm đến ở Nhật Bản – Tỉnh Nagasaki là một trong các tỉnh của nước Nhật thuộc khu vực Kyushu. Tỉnh Nagasaki Japan được khá nhiều người biết đến vì đây là một trong 2 khu vực (Hiroshima & Nagasaki) phải hứng chịu thảm họa bom nguyên tử trong thế chiến thứ hai. Ngày nay,...