Tỉnh Nagano Japan – thiên đường của những ngọn núi

Tỉnh Nagano Japan – thiên đường của những ngọn núi

Địa danh nổi tiếng ở Nhật Bản – Tỉnh Nagano là một tỉnh nằm ở khu vực Chubu của Nhật. Nơi đây là thiên đường của những ngọn núi vì hầu hết các ngọn núi cao ở Nhật đều quy tụ ở vùng đất này. Theo thống kê về các ngọn núi cao nổi tiếng...