Tỉnh Kyoto Japan – cố đô của xứ Phù Tang

Tỉnh Kyoto Japan – cố đô của xứ Phù Tang

Địa danh tại Nhật – Tỉnh Kyoto là một trong 47 tỉnh của Nhật Bản. Tỉnh Kyoto Japan từng là kinh đô của xứ Phù Tang và đây là nơi lưu giữ rất nhiều nét văn hóa truyền thông của Nhật Bản. Nếu bạn là một người muốn tìm hiểu về văn hóa truyền thống...