Tỉnh Kagoshima Japan – chiêm ngưỡng núi lửa phun trào hàng ngày

Tỉnh Kagoshima Japan – chiêm ngưỡng núi lửa phun trào hàng ngày

Thắng cảnh ở Nhật Bản – Tỉnh Kagoshima là một trong các tỉnh của nước Nhật nằm ở phía cực Nam khu vực Kyushu. Tỉnh Kagoshima Japan khá nổi tiếng với ngọn núi lửa Sakurajima vẫn phun trào hàng ngày nhưng có điểm lạ lùng là vẫn có khoảng 5000 người dân đang sống ở chân...