Tỉnh Ishikawa Japan – quê hương của vàng lá

Tỉnh Ishikawa Japan – quê hương của vàng lá

Địa danh ở Nhật Bản – Tỉnh Ishikawa là một trong 47 tỉnh của nước Nhật nằm ở khu vực Chubu. Tỉnh Ishikawa Japan rất nổi tiếng với vàng lá, hầu hết các sản phẩm vàng lá ở Nhật Bản đều được sản xuất ở tỉnh này. Cho đến nay, có thể nói rằng Ishikawa chính...