Tỉnh Hyogo Japan – cảng biển của nước Nhật

Tỉnh Hyogo Japan – cảng biển của nước Nhật

Địa danh tại Nhật – Tỉnh Hyogo là một trong 47 tỉnh của Japan. Fukuhara thuộc tỉnh Hyogo Japan từng là kinh đô của Nhật Bản trong vòng 5 tháng. Vì vậy nơi đây vẫn có nhiều điểm đến rất thú vị như thành Himeji nổi tiếng đã được UNESCO công nhận là di sản...