Tỉnh Fukushima Japan – vùng đất của sự trở về

Tỉnh Fukushima Japan – vùng đất của sự trở về

Như các bạn đã biết, tỉnh Fukushima Japan là một trong những khu vực từng chịu ảnh hưởng của thảm họa kép động đất sóng thần. Chính thảm họa kép đó đã dẫn đến một sự cố được coi là nghiêm trọng nhất trong lịch sử Nhật Bản – sự cố rò rỉ phóng xạ từ nhà máy...