Tỉnh Aichi Japan – nơi sản xuất gốm Tokoname-yaki nổi tiếng

Tỉnh Aichi Japan – nơi sản xuất gốm Tokoname-yaki nổi tiếng

Địa danh tại Nhật Bản – Tỉnh Aichi là một trong 47 tỉnh của đất nước mặt trời mọc. Tỉnh Aichi Japan có rất nhiều đặc trưng, đây là nơi sản xuất gốm Tokoname-yaki, hầu hết các ấm trà ờ Nhật Bản đều được làm từ loại gồm này. Ngoài ra, Aichi còn có rất nhiều...