9 Man là bao nhiêu tiền Việt


Nhiều bạn sau khi được tư vấn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thường đều có một câu hỏi xanh rờn: 9 Man là bao nhiêu tiền Việt. Ngày hôm nay, NBO sẽ hướng dẫn các bạn tính xem 9 Man bằng bao nhiêu tiền Việt một cách chính xác nhất nhé.

Đồng Yên Nhật
Đồng Yên Nhật

Tại sao các bạn hay hỏi 9 Man là bao nhiêu tiền Việt

Nếu có ai thắc mắc là tại sao NBO lại có bài viết 9 Man là bao nhiêu tiền Việt mà không phải 1 Man, 2 Man hay 10 Man. Lý do khá đơn giản vì hầu hết các bạn hỏi vấn đề này đều là những bạn đang có nhu cầu đi lao động Nhật Bản. Sau khi được nghe tư vấn các bạn sẽ được xem một số đơn hàng tuyển dụng đi lao động Nhật Bản với rất nhiều thông tin như nghiệp đoàn, công ty tiếp nhận, nơi làm việc, mô tả công việc … Trong đó, mức lương của các đơn hàng rơi vào khoảng hơn 9 Man tiền Nhật là phổ biến nhất. Chính vì thế mà các bạn đó thường hỏi 9 Man là bao nhiêu tiền Việt chứ không hỏi 10 Man, 11 Man hay 1, 2 Man.

9 Man là bao nhiêu tiền Việt
Tiền yên Nhật

9 Man bằng bao nhiêu tiền Việt

Để tính được 9 Man tương đương bao nhiêu tiền Việt chúng ta cần phải biết về tiền tệ ở Nhật và tỉ giá của tiền Việt Nam so với tiền Nhật ra sao mới có thể tính được. Đơn vị tiền tệ ở Nhật là đồng Yên. Các bạn có thể tra cứu tỉ giá đồng Yên Nhật ở hầu hết các ngân hàng tuy nhiên được mọi người tra cứu và dùng nhiều nhất là tỉ giá của ngân hàng Vietcombank. Các bạn có thể tra cứu tỉ giá theo link sau:

Trong bảng tỉ giá ngoại tệ của Vietcombank có 3 cột tỉ giá là “Mua tiền mặt”, “Mua chuyển khoản” và “Bán”. Các bạn lấy tỉ giá ở cột “Bán” để làm tỉ giá chuyển đổi tiền yên sang tiền Việt nhé. Để tra cứu tỉ giá đồng Yên các bạn tìm đến dòng có chữ “JAPANESE YEN” và nhìn sang cột “Bán” để xem tỉ giá. Như ngày hôm nay tỉ giá bán yên Nhật của ngân hàng Vietcombank là 214,22 tức là 1 yên Nhật đổi 214,22 vnđ.

Sau khi đã biết tỉ giá, các bạn cần quy đổi 9 Man về đơn vị Yên để có thể tính toán được chuẩn nhất. Về cách gọi, 10.000 yên Nhật được gọi là 1 Man. Như vậy 9 Man tương đương với 90.000 yên và chúng ta lấy con số này nhân với tỉ giá yên Nhật sẽ ra số tiền Việt mà bạn cần tính: 90.000 yên x 214,22 vnđ = 19.279.800 vnđ.

Với cách tính này, các bạn có thể tính được chính xác 9 Man là bao nhiêu tiền Việt theo tỉ giá hiện tại. Một điều lưu ý với các bạn đó là tỉ giá đồng yên sẽ thay đổi theo ngày nên có thể hôm nay bạn tính ra một kết quả nhưng mai tính sẽ ra kết quả khác là chuyện bình thường.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề: